Utilizarea paginii noastre este posibilă fără indicarea datelor cu caracter personal. În cazul utilizării anumitor servicii de pe pagina noastră se pot aplica reglementări diferite, care vor fi enunțate separat în cele ce urmează. Datele dvs. personale (de exemplu, nume, adresă, e-mail, număr de telefon etc.) sunt prelucrate de noi doar în conformitate cu prevederile Legii germane privind protecția datelor. Datele sunt cu caracter personal atunci când pot fi atribuite în mod clar unei anumite persoane fizice. Temeiurile legale privind protecția datelor se găsesc în Legea federală privind protecția datelor (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG, Germania) și în Legea privind telemedia (Telemediengesetz – TMG). Următoarele reglementări vă informează cu privire la tipul, domeniul de aplicare și scopul colectării, utilizării și prelucrării datelor cu caracter personal de către furnizor:

Numele și adresa operatorului
Operatorul, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și al altor legi naționale privind protecția datelor din statele membre, precum și al altor reglementări privind protecția datelor, este:

Carpathian Transport Line GmbH

Otto-Hahn-Str. 10
82216 Maisach

Tel: +49 (0)8141 22859-0
Fax: +49 (0)8141 22859-101

E-Mail: info@carpathian.de
Internet: www.carpathian.de

Numele și adresa ofițerului pentru protecția datelor
Ofițerul pentru protecția datelor din cadrul entității responsabile este:

RA Wolfgang Steger, ofițer certificat pentru protecția datelor DSB – TÜV
Am Neuen Weg 21
82041 Oberhaching
E-mail: steger@ra-steger.info

Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal
Colectăm și utilizăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea unui site web funcțional, a conținuturilor și serviciilor noastre, precum și a implementării obiectului societății noastre. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri are loc în mod regulat, doar după obținerea consimțământului din partea acestora. În cazul în care obținerea consimțământului nu este posibilă din motive concrete, iar prelucrarea este permisă de legislație, se va face o excepție.

Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrăm date cu caracter personal doar în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale sau cu scopul protejării intereselor noastre legitime și superioare. Interesele noastre legitime se întemeiază pe implementarea obiectului nostru de activitate.
În măsura în care obținem datele cu caracter personal ale persoanei vizate în vederea desfășurării operațiunilor de prelucrare, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este art. 6 alin. 1 lit. din Regulamentul general privind protecția datelor.
În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unui contract, al cărei parte contractantă este persoana vizată, temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD. Acest lucru se aplică și în cazul operațiunilorde prelucrare necesare în vederea realizării măsurilor precontractuale.
În măsura în care este necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal în vederea îndeplinirii unei obligații juridice căreia i se supune societatea noastră, temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. c RGPD.
În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice impun prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. d RGPD.
În cazul în care prelucrarea este necesară în vederea păstrării unui interes îndreptățit al societății noastre sau al unui terț și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra acestor interese, temeiul juridic al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

Categorii de destinatari și de date cu caracter personal, precum și originea acestora
Transmitem date cu caracter personal partenerilor noștri de afaceri și prestatorilor de servicii în vederea implementării obiectului nostru de activitate. Pentru a ne implementa obiectul de activitate, utilizăm de obicei datele de contact și adresele clienților și partenerilor noștri de afaceri. De regulă, primim datele cu caracter personal direct din partea părților vizate sau cu acordul părților vizate și, în cazuri excepționale, din partea terților.

Transmiterea în țări terțe
De regulă, nu transmitem date cu caracter personal către destinatari din țări terțe (adică din țări din afara UE). În cazul în care se preconizează transmiterea datelor către destinatari din țări terțe, ne asigurăm că, pe lângă obținerea permisiunii destinatarilor din țara terță, putem garanta și un nivel adecvat de protecție a datelor (sau sunt reglementate excepții conform art. 49 alin. 1 RGPD).

Ștergerea datelor și durata stocării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării nu mai este valabil. Stocarea se poate prelungi în cazul în care acest lucru este prevăzut de legiuitorii europeni sau naționali în cadrul regulamentelor, legilor sau altor dispoziții ale Uniunii cărora li se supune responsabilul. Blocarea sau ștergerea datelor are loc și în cazul în care expiră termenul de stocare prevăzut în normele mai sus amintite, cu excepția cazului în care se impune necesitatea unei stocări ulterioare a datelor în vederea încheierii unui contract sau a îndeplinirii obligațiilor unui contract.
Criptare SSL

Pentru a proteja securitatea datelor dvs. la transfer utilizăm proceduri de criptare de ultimă generație (SSL) prin HTTPS.
Puteți recunoaște o conexiune criptată după faptul că câmpul de introducere a adresei din browser se schimbă din „http://” în „https://”, dar și din simbolul cu lacăt din bara de navigare.
Atunci când este activată criptarea SSL sau TLS, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

Module cookie

Pe pagina noastră utilizăm așa-numite module cookie destinate recunoașterii utilizării ofertei noastre de către același utilizator/proprietar al conexiunii la internet. Modulele cookie sunt mici fișiere de text pe care browserul dvs. de internet le plasează și le stochează pe calculatorul dvs. Acestea servesc la optimizarea prezenței noastre pe internet și a ofertelor noastre. Majoritatea sunt așa-numite „modele cookie de sesiune“, care sunt șterse imediat după sfârșitul vizitei dvs.
Aceste module cookie generează însă uneori unele informații care ajută la recunoașterea dvs. automată. Această recunoaștere are loc pe baza adresei IP stocate în modulele cookie. Informațiile dobândite astfel servesc la optimizarea ofertelor noastre și la facilitarea accesului pe pagina noastră.
Puteți împiedica instalarea modulelor cookie printr-o setare adecvată a browserului dvs.
Detalii despre modulele cookie utilizate pe site-ul web pot fi găsite aici:

Date pe server

Din motive tehnice, sunt colectate, printre altele, următoarele date, pe care browserul dvs. de internet ni le trimite nouă sau furnizorului nostru de servicii de hosting (așa-numitele serverlogfiles):
– tipul și versiunea browserului
– sistemul de operare utilizat
– site-ul web de pe care ne vizitați (referrer URL)
– site-ul web pe care îl vizitați
– data și ora accesării
– adresa dvs. de IP.
Aceste date anonime sunt stocate separat de datele cu caracter personal indicate de dvs., așadar nu permit să se tragă nicio concluzie cu privire la o anumită persoană. Ele sunt utilizate în scopuri statistice, pentru ca noi să ne putem optimiza prezența pe internet și ofertele.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. b RGPT, care permite prelucrarea datelor cu scopul îndeplinirii unui contract sau a măsurilor precontractuale.

Utilizarea Google Analytics
(1) Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Utilizarea se face pe baza art. 6 alin. 1 p. 1 lit. a. RGPD. Google Analytics utilizează așa-numite „module cookie“, adică fișiere text stocate pe calculatorul dvs. și care facilitează o analiză a utilizării, de către dvs., a site-ului web. Informațiile produse prin intermediul modulelor cookie privind utilizarea, de către dvs., a site-ului web, cum ar fi

  • tipul/versiunea browserului,
  • sistemul de operare utilizat,
  • referrer URL (site-ul vizitat anterior),
  • hostname-ul calculatorului prin care se accesează site-ul (adresa IP),
  • ora interogării serverului,

sunt transmise, de regulă, către un server Google din SUA și sunt stocate acolo. Adresa IP transmisă în cadrul Google Analytics de browserul dvs. nu este comasată cu alte date Google. Totodată, pe acest site web am adăugat codul „anonymizeIP“ pentru Google Analytics. Acest lucru garantează mascarea adresei dvs. de IP, astfel încât toate datele să poată fi colectate în mod anonim. Adresa de IP integrală nu poate fi transmisă decât în cazuri excepționale către un server Google din SUA, unde va fi scurtată.

(2) În cazurile excepționale, în care datele cu caracter personal sunt transmise în SUA, Google se supune EU-US Privacy Shield – https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(3) La solicitarea operatorului acestui site web, Google utilizează această informație pentru a analiza utilizarea, de către dvs., a site-ului web, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile site-ului web, precum și pentru a presta alte servicii conexe utilizării site-ului și internetului în beneficiul operatorului site-ului web. Puteți împiedica stocarea modulelor cookie alegând o setare din software-ul browserului dvs. Vă atragem însă atenția asupra faptului că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza funcțiile acestui site web.

(4) De asemenea, puteți împiedica colectarea de către Google a datelor generate de modulele cookie și referitoare la utilizarea, de către dvs., a site-ului web (inclusiv a adresei dvs. de IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând plugin-ul pentru browser disponibil la următorul link:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. În mod alternativ la add-on-ul pentru browser, în special în cazul browserelor de pe dispozitivele mobile, puteți împiedica colectarea de către Google Analytics făcând clic pe acest link.Astfel se setează un modul cookie de tipul opt-out, care va bloca colectarea datelor dvs. atunci când accesați acest site web. Modulul de tip opt-out este valabil doar în acel browser și doar pentru site-ul nostru web și este stocat pe dispozitivul dvs. Dacă ștergeți modulele cookie de pe acest browser, trebuie să setați din nou modulul cookie de tip opt-out.

(5) De asemenea, utilizăm Google Analytics și pentru a analiza datele provenite din modulele cookie de tip double-click și AdWords. Dacă nu doriți acest lucru, puteți dezactiva opțiunea din Centrul meu de anunțuri (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktivieren.

(6) Informații despre furnizorul terț: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. Condiții pentru utilizatori: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Informații generale privind protecția datelor: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, precum și politica de confidențialitate: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Utilizarea Google-Maps
Pe site-ul nostru utilizăm componenta „Google Maps“ al firmei Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 SUA, denumită în continuare „Google“.
La fiecare accesare a componentei „Google Maps“, Google setează un modul cookie în vederea prelucrării setărilor și datelor utilizatorilor la afișarea site-ului pe care este integrată componenta „Google Maps“. Acest modul cookie nu se șterge, de regulă, la închiderea browserului, ci expiră după o anumită perioadă, în cazul în care nu este șters mai întâi manual de dvs.
Dacă nu sunteți de acord cu această prelucrare a datelor dvs., există opțiunea dezactivării serviciilor „Google Maps“, împiedicând astfel transmiterea de date către Google. Pentru a face asta, trebuie să dezactivați funcția java script de pe browserul dvs. Vă atragem însă atenția că, în acest caz, nu puteți utiliza „Google Maps“ sau nu îl puteți folosi decât în mod limitat.
Utilizarea „Google Maps“ și a informațiilor dobândite prin intermediul „Google Maps“ are loc în conformitate cu condițiile de utilizare ale Google
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
precum și cu condițiile suplimentare de utilizare ale „Google Maps“
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Einsatz von reCAPTCHA
Pentru a ne proteja formularele de pe pagină, utilizăm serviciul „reCAPTCHA“ ale companiei Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 SUA, denumită în continuare „Google“. Prin utilizarea acestui servicu se poate distinge dacă elementele au fost introduse de o persoană sau, în mod abuziv, în mod automat.
Din informațiile noastre, referrer URL, adresa IP, comportamentul vizitatorilor site-ului web, informațiile privind sistemul de operare, browserul și perioada de accesare, modulele cookie, instrucțiunile de afișare și scripturile, comportamentul utilizatorului de introducere a datelor și mișcările mouse-ului în zona casetei „reCAPTCHA“ sunt transmise „Google“.
Google utilizează informațiile dobândite astfel, printre altele, pentru a digitaliza cărți și alte produse tipărite, precum și pentru a optimiza servicii precum Google Street View și Google Maps (de exemplu, recunoașterea numerelor și denumirilor de străzi).
Adresa IP transmisă în cadrul „reCAPTCHA“ nu este comasată cu alte date Google, cu excepția cazului în care, la momentul utilizării plug-in-ului „reCAPTCHA“ sunteți înregistrat în contul dvs. Google. Dacă nu doriți ca datele despre dvs. și despre comportamentul dvs. să fie transmise și stocate pe site-ul nostru web prin intermediul „Google“, trebuie să vă delogați de pe „Google“ înainte de a ne vizita pagina sau înainte de a utiliza plug-in-ul reCAPTCHA.
Utilizarea informațiilor obținute prin intermediul serviciului „reCAPTCHA“ se face în conformitate cu condițiile de utilizare Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Utilizarea Google-Adwords

De asemenea, pentru a face publicitate site-ului nostru web, utilizăm instrumentul de publicitate Google „Google-Adwords“. În cadrul acestui instrument, pe site-ul nostru web folosim serviciul de analiză „Conversion-Tracking“ al companiei Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 SUA, denumită în continuare „Google“. În cazul în care ați ajuns pe site-ul nostru făcând clic pe o reclamă Google, pe calculatorul dvs. va fi instalat un modul cookie. Modulele cookie sunt mici fișiere de text pe care browserul dvs. de internet le plasează și le stochează pe calculatorul dvs. Aceste așa-numite „conversion cookies“ expiră după 30 de zile și nu servesc la identificarea dvs. Dacă vizitați anumite pagini de pe site-ul nostru web, iar modulul cookie nu a expirat încă, noi și Google putem recunoaște că ați făcut clic, în calitate de utilizator, pe una dintre reclamele noastre Google, fiind redirecționat către site-ul nostru.
Informațiile colectate cu ajutorul „conversion cookies“ ajută Google să realizeze statistici privind vizitatorii site-ului nostru web. Prin intermediul acestor statistici aflăm numărul total al utilizatorilor care au făcut clic pe reclama noastră și, de asemenea, ce pagini de pe site-ul nostru web au fost accesate de utilizatorul respectiv. Noi, dar nici alții care își fac publicitate prin intermediul „Google-Adwords“, nu primim niciun fel de informații prin care pot fi identificați personal utilizatorii.
Puteți bloca instalarea „conversion cookies“ printr-o setare adecvată a browserului dvs., de exemplu, printr-o setare a browserului care dezactivează la modul general setarea automată de module cookie sau care blochează doar modulele cookie din partea domeniului „googleadservices.com“.
Politica de confidențialitate a Google poate fi accesată în link-ul de mai jos: https://services.google.com/sitestats/de.html

Microsoft book
Utilizăm serviciul Microsoft Book (book.carpathian). Cu ajutorul acestui serviciu puteți programa o discuție cu angajații noștri, pentru a vă procesa cererea. În acest sens, stocăm datele cu caracter personal indicate de dvs. în vederea comunicării și a procesării cererii dvs. Aceste date sunt stocate pe perioada în care avem nevoie de ele pentru scopul indicat al comunicării și procesării cererii dvs. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este, în măsura în care v-ați dat acordul pentru această prelucrare, art. 6 alin. 1 lit. a RGPD, respectiv, dacă nu v-ați dat acordul, art. 6 alin. 1 lit. f RGPD, întrucât avem nevoie de aceste date în vederea implementării obiectului nostru de activitate și nu există interese contrare mai mari din partea dvs.“

Formular de contact
Pe pagina noastră de internet apare un formular de contact care poate fi utilizat pentru corespondența electronică. În cazul în care un utilizator face uz de această opțiune, datele introduse în fereastră ne sunt transmise spre stocare. Aceste date sunt: nume, prenume, e-mail, nr. telefon
În cadrul procesului de transmitere vi se solicită acordul de prelucrare a datelor și sunteți direcționat către prezenta politică de confidențialitate.
În mod alternativ, este posibilă contactarea companiei pe adresa de e-mail pusă la dispoziție. În acest caz sunt salvate datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise în e-mail.
În acest context, datele nu sunt transmise către terți. Datele sunt utilizate exclusiv pentru prelucrarea conversației.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este, în cazul în care utilizatorul și-a dat consimțământul, art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise pe e-mail este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. În cazul în care corespondența pe e-mail are ca scop încheierea unui contract, atunci temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD.

Prelucrarea datelor cu caracter personal introduse în fereastra dedicată servește exclusiv la prelucrarea, de către noi, a corespondenței. În cazul corespondenței pe e-mail, există, de asemenea, interesul îndreptățit în ceea ce privește prelucrarea datelor.
Celelalte date cu caracter personal prelucrate în cursul procesului de transmitere servesc la împiedicarea utilizării abuzive a formularului de contact și la păstrarea siguranței sistemelor noastre informatice.

Datele sunt șterse imediat după ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului colectării lor. În ceea ce privește datele cu caracter personal din fereastra formularului de contact și datele trimise pe e-mail, acest lucru se face după ce conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se consideră a fi încheiată atunci când reiese că problema a fost lămurită într-o manieră concludentă.

Utilizatorul are oricând posibilitatea să își retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul ne contactează pe e-mail, acesta se poate opune în orice moment stocării datelor sale cu caracter personal. Într-o astfel de situație, conversația nu poate continua.
Toate datele cu caracter personal stocate în cursul corespondenței inițiale sunt, astfel, șterse.

Drepturile persoanei vizate
În cazul în care sunt prelucrate date cu caracter personal care vă aparțin, sunteți considerat persoană vizată în sensul RGPD și dispuneți de următoarele drepturi față de operator:

Dreptul la informare
Puteți primi din partea operatorului informații cu privire la prelucrarea, de către noi, a datelor cu caracter personal care vă privesc.
În cazul în care o facem, puteți solicita operatorului următoarele informații:
(1) scopurile în care se prelucrează datele cu caracter personal;
(2) categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
(3) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal care vă privesc;
(4) durata planificată a stocării datelor cu caracter personal care vă privesc sau, în cazul în care nu se pot oferi informații concrete în acest sens, criterii privind stabilirea perioadei de stocare;
(5) existența unui drept de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal care vă privesc, a unui drept privind restricționarea prelucrării de către operator sau a unui drept de opoziție față de această prelucrare;
(6) existența unui drept de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
(7) toate informațiile disponibile privid originea datelor, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;
(8) existența unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, conform art. 22 alin.1 și 4 RGPD și – cel puțin în aceste cazuri – informații relevante cu privire la logica folosită și la domeniul de aplicare și la efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
Aveți dreptul să solicitați informații cu privire la transmiterea datelor cu caracter personal care vă privesc într-o țară terță sau către o organizație internațională. Astfel, puteți să solicitați să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate conform art. 46 RGPD în contextul transmiterii datelor.

Dreptul la rectificare
Aveți dreptul să solicitați operatorului rectificarea și/sau completarea datelor, în cazul în care datele cu caracter personal prelucrate care vă privesc sunt incorecte sau incomplete. Responsabilul va opera rectificarea de îndată.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în următoarele situații:
(1) atunci când contestați corectitudinea datelor cu caracter personal care vă privesc pe o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;
(2) dacă prelucrarea este nelegală, dar nu solicitați stergerea datelor cu caracter personal, ci restricționarea utilizării acestora;
(3) atunci când operatorului nu îi mai sunt necesare datele cu caracter personal în vederea prelucrării, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau
(4) v-ați opus prelucrării conform art. 21 alin. 1 RGPD si nu s-a stabilit încă dacă primează interesul legitim al operatorului față de drepturile dvs.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost restricționată, astfel de date pot – cu excepția stocării – să fie prelucrate numai cu consimțământul dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în conformitate cu condițiile de mai sus, veți fi informat de către operator înainte de ridicarea restricției.

Dreptul la ștergere
Obligația ștergerii
Puteți solicita operatorului să șteargă imediat datele cu caracter personal care vă privesc, iar operatorul este obligat să șteargă aceste date imediat, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
(1) datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.
(2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a sau art. 9 alin. 2 lit. a RGPD, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
(3) vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. 1 RGPD și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. 2 RGPD.
(4) datele cu caracter personal care vă privesc au fost prelucrate nelegal.
(5) datele cu caracter personal care vă privesc trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al statelor membre.
(6) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaţionale menţionate la art. 8 alin. 1 RGPD.

Informații către terți
În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal care vă privesc și este obligat să le șteargă conform art. 17 alin. 1 RGPD, acesta, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că dvs., în calitate de persoană vizată, ați solicitat ştergerea de către acești operatori a oricăror link-uri către datele cu caracter personal respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Excepții
Dreptul la ștergere nu se aplică, dacă prelucrarea este necesară
(1) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
(2) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului statelor membre care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;
(3) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu art. 9 alin. 2 lit. h și i, precum și art. 9 alin. 3 RGPD;
(4) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu art. 89 alin. 1 RGPD, în măsura în care dreptul menţionat la alineatul a) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective sau
(5) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la notificare
Dacă v-ați exercitat dreptul la rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării față de operator, acesta este obligat să comunice fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dvs. aveți dreptul să fiți informat de operator cu privire la destinatarii respectivi.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat. De asemenea, aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care
(1) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a RGPD sau art. 9 alin. 2 lit. RGPD sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b RGPD și
(2) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
În exercitarea acestui drept aveți, de asemenea, dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Acest drept nu aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane.
Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care a fost învestit operatorul.

Dreptul la opoziție
În orice moment, aveți dreptul să vă opuneți, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul art. 6 alin. 1 lit. e sau f RGPD, a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt prelucrate în acest scop.
În contextul utilizării serviciilor societății informaționale – și în pofida Directivei 2002/58/CE -, vă puteți exercita dreptul de a vă opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

Dreptul la retragerea consimțământului în temeiul legislației privind protecția datelor
Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în temeiul legislației privind protecția datelor în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Decizie privind prelucrarea automată în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri
Aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii privind prelucrări automate – inclusiv crearea de profiluri -, care are efecte juridice asupra dvs. sau care vă pot afecta semnificativ într-un mod similar. Acest lucru nu se aplică dacă decizia
(1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și operator,
(2) este autorizată de dispozițiile legale ale Uniunii sau ale statelor membre care se aplică operatorului, iar aceste dispoziții conțin măsuri de protejare a drepturilor și libertăților, precum și a intereselor dvs. legitime sau
(3) are loc cu consimțământul dvs. explicit.
Totuși, aceste decizii nu trebuie să aibă la bază categoriile speciale de date cu caracter personal menționate la art. 9 alin. 1 RGPD, cu excepția cazului în care se aplică art. 9 alin. 2 lit. a sau g și în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime.
În cazurile menționate la punctele (1) și (3), operatorul ia măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime, cel puţin dreptul de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care vă aveți reşedinţa, în care se află locul dvs. de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privește încalcă dispozițiile RGPD.
Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul art. 78 RGPD.

Obiecții privind trimiterea de e-mailuri publicitare
Prin prezentul document ne opunem utilizării datelor de contact publicate în caseta tehnică în vederea trimiterii ofertelor publicitare și materialelor de informare nesolicitate. Operatorii site-urilor își rezervă dreptul la acțiuni în justiție în cazul trimiterii nesolicitate de informații publicitare, cum ar fi prin e-mailuri de tip spam.
 

Downloads