Atât la achiziție, cât și în procesele de producție, vă procurați materiile prime și produsele intermediare din surse diverse.
Acest lucru presupune eforturi logistice semnificative, precum și o includere permanentă a tuturor factorilor care vă asigură o prelucrare ulterioară fără probleme.

Cu ajutorul celor mai moderne analize și instrumente de control IT vă optimizăm lanțul de aprovizionare preexistent, iar cu ajutorul departamentului nostru de supply management vă oferim posibilitatea să vă controlați furnizorii printr-un singur punct de comunicare. Aici vă este prelucrat necesarul și coordonat cu toți furnizorii.

Astfel vă degrevăm procesele și creăm factori economici pozitivi. În timpul procesului puteți interveni permanent asupra tuturor activităților și profita de automatizările cu rol de optimizare a calității și de semnele de avertizare timpurie pentru a vă adapta lanțurile de aprovizionare preexistente și pe viitor la nevoile dvs.

Faceți uz de această valoare adăugată și proiectați-vă lanțul de aprovizionare pur și simplu…direct.